rePULSE – kurs i impulskontroll

• Har dina känslor överhand så att du hamnar i situationer som du inte kan hantera?
• Kontrollerar du dig alldeles för mycket och trycker undan känslor?
• Vill du bara förstå dig själv bättre?

rePULSE hjälper dig att lära känna dina reaktionsmönster och du får en bättre kunskap om dig själv. Du tränar på att få tankar, känslor och beteenden att samverka så att du kan gå från ett impulsstyrt beteende till ett mer genomtänkt agerande.

Metoden skräddarsys för varje person och tillsammans undersöker vi vad som ligger bakom ditt beteende. Det kan vara för att tankarna styr ditt beteende eller för att du agerar helt utifrån känslan. Det kan också vara så att du har god kontroll över känslorna men behöver hitta alternativa sätt att agera på.

Förhållningssättet i rePULSE bygger på ett samarbete mellan ”två forskare”. Eftersom varje människa är unik och expert på sig själv, utforskar vi tillsammans vilka tankefällor och känslomässiga reaktioner som styr beteendet. Att arbeta med rePULSE är ett samarbete på högsta nivå.

rePULSE riktar sig till barn, unga och vuxna och målet med arbetsmetoden är tydlig och konkret. Bristande impulskontroll eller för mycket kontroll kan leda till beteendeproblem av olika slag så som aggression, depression, missbruk, kriminalitet mm.

Kursen kan vid behov komma att ingå i Flermetods-kontaktmannaskapet men den kan också köpas som enskild insats av socialtjänst, skolor eller privatpersoner.