Prepare programmet

En utvidgning av ART genom vilken man lär ut en bred uppsättning pro-sociala kompetenser till
barn och ungdomar. Innehåller liksom ART komponenterna social färdighetsträning, ilskekontroll
och moraliskt resonerande.