Verksamhetsbeskrivning

FamiljeDynamiken AB är en behandlingsverksamhet, som främst på uppdrag av socialtjänsten, erbjuder insatser med olika omfattning. FamiljeDynamiken bedriver öppenvård, och stödboende. Inom öppen- vården finns 12 platser för personer där insatsen erbjuds direkt i vardagen. Stödboendena finns i verksamhetens lägenheter i vanliga hyresfastigheter i centrala Göteborg.

FamiljeDynamiken driver också ett HVB (hem för vård och boende) som heter Mellbygård HVB och som ligger i ett lugnt och trivsamt område i Partille strax utanför Göteborg. Mellbygård HVB erbjuder 7 platser för pojkar och flickor mellan 14 och 18 år, med en psykosocial problematik och med ett socialt nedbrytande beteende.


Arbetet inom FamiljeDynamikens olika verksamheter är individ- eller relationsinriktat utifrån behov. Vi har ett psykodynamiskt synsätt som grund då historien och erfarenheter självklart påverkar oss i nuet. Som plattform i arbetet fokuserar vi dock på här, nu och framåt och hur vi tillsammans kan skapa trygghet, förutsägbarhet och delaktighet. Målet är att skapa en positiv utveckling och bestående behandlingsresultat. Vi stöttar individen att själv skapa en gynnsam process och vi använder oss av olika metoder, arbetssätt och förhållningssätt i vårt behandlingsarbete. Med en kombination av dessa och ett traditionellt miljöterapeutiskt arbete anpassar vi insatserna till individerna vi möter. Vi utgår från individuella planeringar och mål som finns formulerade i vårdplanerna. Vi vill skapa en rörelse mot tydliga mål och tror på att vad man tillsätter livet är vad man får tillbaka.

Vad man tillsätter livet – är vad man får tillbaka!

Läs mer om familjedynamiken

ÖPPENVÅRD

Vi skräddarsyr varje ärende utifrån den unika person vi möter.

Läs mer om ÖPPENVÅRD

STÖDBOENDE

Stödboende erbjuds personer som är i behov av ett boend..

Läs mer om Stödboende

HVB

Riktar sig till ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet, skolk, m.m.

Läs mer om HVB

SAMVERKAN

Familjearbetet sker på flera nivåer i nära samarbete med placerande uppdragsgivare, föräldrar, syskon, skola, daglig verksamhet och med det övriga nätverket.

Läs mer om Samverkan

POLICY

FamiljeDynamiken strävar efter att vara ett företag som föregår med gott exempel, vi vill upplevas som trovärdiga och medvetna. Det finns hela tiden en tanke om att självkritiskt…

Läs mer om VÅR POLICY