Avtal & Tillstånd

Ramavtal

FamiljeDynamiken AB har ramavtal med bland andra Göteborgs Stads förvaltning inköp och upphandling. Genom avtalet finns möjlighet till samarbete och samverkan även med kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö och Mölndals Stad.

Tillstånd

FamiljeDynamiken AB har tillstånd från Inspektionen för vård och Omsorg, att bedriva öppenvårdsverksamhet enligt 7 kap. 1§ punkt 4 Socialtjänstlagen (2001:453)

FamiljeDynamiken AB har tillstånd från Inspektionen för vård och Omsorg, att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

FamiljeDynamikens hem för vård och boende Mellbygård HVB har tillstånd från Inspektionen för vård och Omsorg, att bedriva hem för vård och boende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL