Stödboende

FamiljeDynamikens stödboende erbjuds personer som är i behov av ett boende samt dagligt, praktiskt stöd. De boende kan vara personer som bott på institution, i familjehem eller i annan verksamhet och som anses klara av ett eget boende efter detta, dock med stöd från professionella.

Det kan även handla om personer som av olika anledningar behöver flytta på grund av rådande miljö och som har ett behov av stöd direkt i vardagen. Stöd erbjuds då det handlar om praktiska vardagsgöromål som inhandling, planering och hantering av ekonomi. Stöd erbjuds även då det handlar om att söka arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning, att hantera och förstå samhällsfrågor och samhällsinformation.

FamiljeDynamikens personal finns ständigt tillgänglig via en beredskapstelefon och kan vid behov även komma till lägenheten inom en tid. De som bor i FamiljeDynamikens stödboende har regelbunden kontakt med samt träffar personal, under hela sin boendetid. Personalen stödjer, uppmuntrar och vägleder den boende utifrån hans/hennes behov och förutsättningar.

FamiljeDynamikens stödboende finns i vanliga hyresfastigheter, centralt i Göteborg. De ligger i nära anslutning till kommunaltrafik och ger, genom sina centrala geografiska lägen, stora möjligheter till aktiviteter och daglig sysselsättning. FamiljeDynamikens träningslägenheter är möblerade och basutrustade.

Målet är att personen, som erbjuds boende i FamiljeDynamikens stödboende skall bli självständig, erbjudas stöd, utmaning och träning under trygga och förutsägbara former och slutligen kunna klara av ett boende helt på egen hand, utan att behöva det regelbundna stödet han/hon får, via personal