Insatser

• Strukturerad öppenvård för ungdomar med psykosociala och psykiatriska problem

• Strukturerad öppenvård för ungdomar med missbruksproblem

• HVB verksamhet

• Stödboende i egen lägenhet

• Referensboende i egen lägenhet

• Särskilt kvalificerad kontaktperson

• Familjepedagogiska insatser

• Föräldrastöd och föräldrahandledning

• ART-grupper

• rePULSE-kurser

• Skolstöd

• Motiverande stödsamtal mot daglig sysselsättning

• Motiverande stödsamtal mot en meningsfull fritid

Ladda hem vår folder