Öppenvård

Vi skräddarsyr varje ärende utifrån den unika person vi möter. De metoder och arbetssätt vi kombinerar och använder oss av i arbetet är:

• Lösningsfokuserad korttidsterapi
• Föräldrastegen
• Föräldrahandledning
• Jag kan-metoden
• ART – Aggression Replacement Training – Grupper i skolan – För familjer eller grupper under fritiden
• Prepare programmet
• rePULSE
• Transaktionsanalys
• Motiverande stödsamtal mot daglig sysselsättning
• Motiverande stödsamtal mot en meningsfull fritid

Människan är en social varelse som är i ständigt samspel med andra så väl inom familjen som på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Samspelet handlar generellt om relationer och kommunikation mellan människor. Sammanhang är en av de viktigaste faktorerna som delvis förklarar människors beteenden och behov. Vi lever i ett samhälle som dagligen ställer stora och olika krav på oss, krav på oss själva och krav från omgivningen. Dessa krav kan ibland upplevas så starka att de utvecklas till kriser. Kriserna uttrycks i olika former. Det kan i vissa fall leda till nedstämdhet, ångest, aggression eller depression. Ofta klarar människor att hantera sina kriser på egen hand, men ibland behövs någon professionell och det är där FamiljeDynamiken kommer in i bilden.

Delaktighet

Vår strävan är att ungdomar och familjer skall vara delaktiga i arbetet vi bedriver. De skall kunna komma med förslag, åsikter och känna att de är aktiva i sin förändring. Öppenhet och en rak och tydlig dialog om förväntningar och gemensamma mål är viktiga ingredienser i vårt arbete.