Mellbygård HVB

7 platser för pojkar och flickor mellan 14 och 18 år.

Mellbygård HVB (Furuskogshemmet AB) är ett trivsamt behandlingshem som är beläget i ett tryggt och lugnt område i Partille strax utanför Göteborg. Boende och behandling utgår utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och erbjuds ungdomar med psykosocial problematik och socialt nedbrytande beteende. Verksamheten har 7 platser för pojkar och flickor mellan 14 och 18 år.

Grundläggande i arbetet är att skapa en trygg och förutsägbar miljö som ger möjlighet till utveckling, delaktighet och ett positivt förändringsarbete. I arbetet utgår personalen från individuellt framtagna planeringar och genomförandeplaner som innebär social träning inom de områden som finns i ungdomens vårdplan. Arbetet genererar social färdighetsträning, brottsförebyggande insatser, träning i konflikthantering och arbete kring beteendesvårigheter. Vidare erbjuds ungdomarna praktik eller stöd då det handlar om motivation i förhållande till skolgång eller annan daglig sysselsättning. Mellbygård HVB tillgodoser ungdomen en väl strukturerad vardag med tydliga rutiner och motiverar också till en aktiv fritid.

Personalen involverar aktivt ungdomens familj och nätverk för att främja en gynnsam utveckling och möjlighet att återgå till hemmiljön eller individuellt eget boende. Nätverket engageras för att skapa positiva processer och en utveckling samt hållbara behandlingsresultat. I nära samarbete med skola, lärare och andra viktiga aktörer runt den unge och familjen arbetar personalen ständigt för att ungdomen ska få en fungerande vardag.

  • Mellbygård HVB är en del av FamiljeDynamiken AB och vi kan som en del i behandlingskedjan erbjuda stödboende och öppenvård

FamiljeDynamikens Hem för vård och boende Mellbygård HVB erbjuder en trivsam och hemliknande miljö med respektfullt bemötande samt tydliga regler och ramar