Motiverande stödsamtal mot daglig sysselsättning

FamiljeDynamiken erbjuder strukturerade samtal för att stötta ungdomar och unga vuxna att finna en meningsfull daglig sysselsättning så som skola, praktik eller arbete.