Motiverande stödsamtal mot en meningsfull fritid

FamiljeDynamiken erbjuder strukturerade samtal för att stötta ungdomar och unga vuxna att finna
meningsfulla fritidssysselsättningar där chansen ökar att de finner pro-sociala vänner.