Lösningsfokuserad korttidsterapi

Lösningsfokuserade intervjuare/behandlare fokuserar på att utveckla/bygga/konstruera lösningar. De försöker inte att lösa problem.

De viktigaste komponenterna är:
• Att tillsammans med klienterna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i framtiden när
det problem som fört dem till samtal är löst (deras föredragna framtid).
• Att tillsammans med klienterna tala om de olika saker de gör som redan fungerar och om deras
sätt att göra detta.
• Att mäta de framsteg som klienterna gör i den riktning som är viktig för dem.

Det är anmärkningsvärt och förvånande att se och höra människor med extremt stor variation på problem och livssituationer arbeta fram sina egna unika lösningar och det är förbluffande att det fungerar och ger hållbara förändringar. Intervjuaren/behandlaren gör sitt yttersta för att hitta sätt att samarbeta med klienten. Detta görs genom att behandlaren fokuserar på klientens eget unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för vad klienten tycker är viktigt och ett intensivt intresse för de saker som klienten tycker fungerar snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt resurser och styrkor och dessa blir tillgängliga i konstruerandet av hållbara lösningar. Metoden är uppfunnen (beskriven) av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg från Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

Samtalsterapin syftar till att förstärka de positiva punkterna eller det som fungerar i klientens liv samt till att identifiera nya strategier för att lösa eller hantera problem. Avdramatisering och normalisering är viktiga utgångspunkter i samtalen. Samtalen bedrivs i form av individuell- par- familje- och/eller nätverksterapi. Formen för samtalen är lösningsfokuserad korttidsterapi som kan vara från ett par till några tillfällen. Antalet samtalstillfällen och intervallen bestäms i samråd med klienterna.