Föräldrastegen

Är ett manualbaserat, strukturerat program som delvis bygger på Steg För Steg och är utvecklat av
Maria ungdom och STAD. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i riskzonen för problem med
skolk, alkohol, droger och kriminalitet eller som är föremål för socialtjänstens ingripande.