Föräldrahandledning

Föräldrahandledning som sker löpande i FamiljeDynamikens arbete är såväl teoretisk som praktisk. Den innebär bland annat att föräldrar får stöd och råd då det handlar om sitt sätt att agera. De erbjuds, genom par- eller enskilda samtal, möjlighet att återta sitt föräldramandat och utforma nya sätt att förhålla sig till sin situation och sitt/sina barn. Målet är att de skall bli uppmärksamma på sina styrkor och förmågor, återfå kraft och hopp men också att de skall förstå hur viktigt det är med en fungerande vardagsstruktur, att de vågar och klarar av att sätta och hålla gränser och därigenom blir tydliga, konsekventa och trygga vuxen.

Redan tidigt i processen utmanas föräldrarna att blisjälvgående och stärkta i sin egen roll och i sitt eget mandat. Behovet av antal träffar och upplägg kan självklart se olika ut och formen för insatsen anpassas efter den unika situation vi möter.