Vad man tillsätter livet – är vad man får tillbaka!

FamiljeDynamiken är en öppenvårdsverksamhet som på uppdrag av socialtjänst, skolor, privatpersoner eller andra aktörer, erbjuder en omfattande eller mindre insats för en individ eller en familj direkt i vardagen.

Arbetet är individ- eller relationsinriktat utifrån behov. Vi har ett psykodynamiskt synsätt som grund då historien och erfarenheter självklart påverkar oss i nuet. Som plattform i arbetet fokuserar vi dock på här, nu och framåt samt vad vi kan göra för att skapa en positiv och bestående förändring. Vi stöttar individen att själv påbörja en positiv process och vi använder oss av flera metoder och arbetssätt i vårt arbete.

Med en kombination av dessa och ett traditionellt behandlingsarbete anpassar vi insatsen till individen. Vi vill skapa en rörelse mot tydliga mål och tror på att vad man tillsätter livets vardag, är vad man får tillbaka.

Läs mer om familjedynamiken

ÖPPENVÅRD

Vi skräddarsyr varje ärende utifrån den unika person vi möter.

Läs mer om ÖPPENVÅRD

STÖDBOENDE

Stödboende erbjuds personer som är i behov av ett boend..

Läs mer om Stödboende

SKKP

Riktar sig till ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet, skolk, m.m.

Läs mer om SKKP

SAMVERKAN

Familjearbetet sker på flera nivåer i nära samarbete med placerande uppdragsgivare, föräldrar, syskon, skola, daglig verksamhet och med det övriga nätverket.

Läs mer om Samverkan

POLICY

FamiljeDynamiken strävar efter att vara ett företag som föregår med gott exempel, vi vill upplevas som trovärdiga och medvetna. Det finns hela tiden en tanke om att självkritiskt…

Läs mer om VÅR POLICY