Mellbygård HVB

FamiljeDynamikens Hem för vård och boende Mellbygård HVB.

Denna sida är under uppbyggnad

Vi erbjuder en trivsam och hemliknande miljö med respektfullt bemötande samt tydliga regler och ramar

Mellbygård HVB är ett mindre och familjärt Hem för Vård och Boende i ett tryggt och lugnt område. Boende och behandling erbjuds ungdomar med psykosocial problematik och socialt nedbrytande beteende. Grundläggande i verksamheten är individuellt framtagna planeringar som innebär social träning, förebyggande insatser, träning i konflikthantering och relationsproblem samt arbete kring beteendesvårigheter.

Verksamheten ligger i Partille med två minuters promenad till tåg och buss. Verksamheten har 7 rum och fyra duschar med toalett. Alla ungdomar har eget rum med tillgång till gemensamhetsutrymmen och samtalsrum

Personalen arbetar aktivt med enskilda samtal och gruppsamtal. Vi arbetar miljöterapeutiskt och involverar aktivt ungdomens nätverk. Ungdomar som har behov av praktik erbjuds praktikplats och får dagligt stöd samt coaching för att fullfölja sin praktik.Vi tillgodoser ungdomen en väl strukturerad vardag med tydliga rutiner och en aktiv fritid. Vid behov erbjuds samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Upload Image...

FamiljeDynamikens Hem för vård och boende Mellbygård HVB.